Terugbetalingsbeleid

VRIJHEID VAN OPZEGGING VAN HET CONTRACT DOOR DE KLANT

De KLANT heeft het recht om het met Montparel gesloten contract voor de aankoop van de producten binnen 14 (veertien) kalenderdagen vrij te ontbinden, zonder opgave van reden.

De termijn voor de uitoefening van het recht van vrije ontbinding van het contract verstrijkt aan het einde van de (14e) (veertiende) dag die volgt op de dag waarop de KLANT of een door hem aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, het product of het laatste product fysiek in bezit neemt, in het geval van een bestelling die meerdere afzonderlijk geleverde producten omvat.

Om zijn recht op beëindiging van het contract uit te oefenen, verbindt de KLANT zich ertoe zijn beslissing om het contract te beëindigen mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring van beëindiging die naar Montparel wordt gestuurd op het e-mailadres info@radsow.com. Indien de KLANT dit wenselijk acht, kan hij/zij het modelformulier voor kosteloze opzegging dat Montparel kan verstrekken of een andere ondubbelzinnige verklaring van opzegging langs elektronische weg invullen en verzenden.

Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat de mededeling van de KLANT betreffende de uitoefening van het recht op kosteloze herroeping wordt verzonden vóór het verstrijken van de aangegeven herroepingstermijn.

1. Voorwaarden voor de teruggave van producten in geval van beëindiging van het contract :

In geval van uitoefening van het recht om het contract met Montparel te annuleren, verbindt de KLANT zich ertoe het (de) product(en) in perfecte staat terug te sturen, zonder tekenen van verkeerd gebruik, sporen van vuil of schade en zonder tekenen van een behandeling die verder gaat dan wat in een handelszaak gebruikelijk is, en het product moet heel zijn, vergezeld van alle onderdelen en accessoires, de handleiding en de originele verpakking.

Het (de) product(en) moet(en) vóór het einde van de 14e (veertiende) dag vanaf de dag van levering worden teruggestuurd naar het adres dat Montparel in haar instructies aan de KLANT heeft opgegeven. De verpakking moet ook volledig geïdentificeerd en intact zijn om de identiteit van de afzender te bevestigen.

Indien de KLANT de bovenstaande voorwaarden niet naleeft, behoudt Montparel zich het recht voor om de annulering van het contract of de teruggave van het (de) product(en) niet te aanvaarden en, bijgevolg, de KLANT de gedane betalingen niet terug te betalen.

2. Effecten van vrije beëindiging:

In geval van beëindiging van het contract met Montparel, zal Montparel de CLIENT de gedane betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere verzendingswijze dan de normale, minst dure door Montparel aangeboden verzendingswijze), zonder enige ongerechtvaardigde vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop Montparel kennis heeft gekregen van de beslissing om het contract te beëindigen.

Montparel zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat door de KLANT voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de KLANT uitdrukkelijk anderszins instemt; de KLANT zal geen kosten hebben als gevolg van deze terugbetaling.

Indien het product (de producten) wordt (worden) geretourneerd, zal Montparel het bedrag van de aankoop terugbetalen na validatie van de naleving van de hierboven en hieronder beschreven retourvoorwaarden.

De KLANT is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met of voortvloeiend uit de terugzending van het product en moet ervoor zorgen dat het product veilig en met de nodige garanties wordt verzonden zodat het teruggezonden product in perfecte staat bij Montparel wordt afgeleverd.

3. Uitzonderingen op de gratis annulering :

De wetgeving die van toepassing is op op afstand gesloten overeenkomsten voorziet in uitsluitingen van het recht van vrije annulering van de overeenkomst, waarbij de KLANT niet vrij kan annuleren de volgende overeenkomsten van:

- Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

- Levering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen;

- Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheids- of hygiënebescherming niet kunnen worden teruggezonden wanneer zij na de levering worden geopend;

- Levering van goederen die na levering en door hun aard met andere producten zijn vermengd en daarvan niet kunnen worden gescheiden;

- Levering van verzegelde audio- of video-opnamen of computerprogramma's waarvan de KLANT na levering de verzegeling heeft verwijderd.

- Alle andere goederen of diensten die door de geldende voorschriften zijn uitgesloten.

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
Januari,februari,maart,april,mei,juni,juli,augustus,september,oktober,november,december
Artikelen niet in voorraad. Nog maar [max] op voorraad.
Toevoegen aan verlanglijstBlader door de verlanglijstWensen verwijderen
Carrinho

Je mandje is leeg.

Bekijk de winkel

Adicionar nova compra Editar nota
Entrega estimada
Een kortingscode toevoegen

Entrega estimada

Een kortingscode toevoegen

De kortingscode werkt op het moment van betaling.